01

DEMİR MADENCİLİĞİ

50 Milyon tonun üzerinde demir rezervi bulunan yatağın ana minerali siderittir ve buna eşlik eden sınırlı miktarda Limonit bulunmaktadır. Yüksek mangan içeriği ve rezervi ile Deveci Demir Madeni, Türkiye’nin en büyük manganlı demir madeni kategorisindedir. Hekimhan Madencilik tarafından açık işletme metodu ile işletilmekte olan sahadan elde edilen siderit cevheri; boyut küçültme, eleme ve kalsinasyon gibi zenginleştirme işlemleri sonrası müşterilere sunulmaktadır.

50
MİLYON TON
SİDERİT REZERVİ

10
MİLYON TON
ÜZERİ ÜRETİM

2
MİLYON TON
YILLIK ÜRETİM

faaliyet alanlari

Kuruluşundan bugüne 10 milyon tonun üzerinde üretim yapılmış olan Deveci Demir Maden sahası, 2 Milyon ton/yıl üretim kapasitesi ile işletmeye devam edilmektedir.

İç pazardaki talep artışının artarak devam edeceği ve kalsinasyon tesisinin devreye girmesiyle dış pazara yapılacak satışlar da göz önüne alındığında, 2019 yılı ve takip eden yıllarda işletmenin tam kapasite ile çalışması, kapasite artışına gitmesi gündeme gelecektir.